Szellemi tulajdonjog / IP / iparjogvédelmi jog

Szellemi tulajdonjog, iparjogvédelem

Az ügyvédi iroda kiemelkedő szakértelme a szellemi tulajdonjogok terén lehetővé teszi a vitás jogi kérdések minden szempontjának kezelését. Kis csapatunkkal irodánk képes bonyolult és úttörő jogi eseteket is megoldani. Az iroda megközelítése költséghatékony és gyakorlati. A praxist Süle Ákos vezeti, aki széles körben elismert ügyvéd a védjegy, a formatervezési minták, az üzleti titkok, adatvédelem és a szerzői jog területén. Az IP praxis mind a vitás, mind a nem vitás, ún. státusz ügyekre, esetekre is kiterjed. Az IP ügyvédi iroda markánsan képviselteti magát a technológia, a média, valamint a divat és a luxus, az élettudomány iparágakban. A szellemi tulajdoni praxis lefedi a szellemi tulajdonjogok teljes körét, és jogi tanácsokat nyújtunk egyesülési és felvásárlási ügyletek szellemi tulajdonjogi aspektusaiban is. Az ügyvédi iroda nagy IP-portfóliókat is kezel, és segítséget tud nyújtani IP due diligence átvilágításokban.

Íme néhány a szellemi tulajdonjogi szolgáltatásaink közül


szellemi tulajdonjog, jogi szolgáltatások
Fotó: Roma Kaiuk 

Design mint szellemi tulajdonjog

A formatervezési minta meghatározható úgy, mint a termék egészének vagy egy részének két- vagy háromdimenziós megjelenése. Oltalom alá kerülhetnek például olyan tulajdonságok, mint a termék körvonalai, színei, formája, textúrája.

Szellemi tulajdonjogi ügyvédként formatervezési mintákat képviselünk Magyarországon, Németországban, az EU-ban, és egyes további országokban.

Fontos,hogy nincs a bejelentési folyamat során nincs újdonságkutatás, így nagyobb a kockázata annak, hogy egy formatervezési minta később megtámadható és töröltethető lesz.

Védjegy

A védjegyek regisztrációja és a kapcsolódó jogviták, peres ügyvitel továbbra is az első számú szellemi tulajdon jogi szolgáltatásunk. Egyes védjegyek kereskedelmi értéke gyakran meghaladhatja egyes szabadalmak értékét.

Támogathatjuk Önt a védjegybejelentések, vámintézkedések, ügyvédi felszólító levél küldése, peres eljárások, engedélyeztetések, felszólalások, törlések stb. során. Több ügyfelünk számára mint helyi vagy EU-s IP-portfóliókezelőként járunk el.

Szerzői jog

A szoftver és más szerzői jogok és az adatbázisok védelme lehetővé teszi az alkotó vagy jogosult számára, hogy kamatoztassák erőfeszítéseiket vagy anyagi befektetéseiket. Ebben segítünk ügyfeleinknek. Ha szükséges, bírósághoz fordulunk az Ön érdekeinek védelme érdekében, de arra is törekszünk, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el hasznosítási / licensz megállapodások jogi feltételeinek alkuja során.

Szabadalom

A szabadalmak fontos szerepet játszanak az üzleti életben, mivel a szabadalom jogosultjai korlátozott ideig területi monopóliumot, azaz kizárólagos használati jogot szereznek a találmányra.

Jelenleg a következő szabadalmi jogi képviseleti szolgáltatásokat kínáljuk: szabadalmi megújítások, szabadalmak átruházása, az IP-jogok due diiligence átvilágítása, név- és címváltoztatás átvezetése a szabadalmi hivataloknál.

Használati mintaoltalom

A használati mintaoltalom nem minden EU-tagállamban elérhető jogi oltalom, de Magyarországon és Németországban regisztrálható, bejegyezhető.

A használati mintaoltalom lajstromozása során nem vizsgálják annak az újdonságát, a feltalálói lépést és az ipari alkalmazhatóságot. Emiatt a használati mintaoltalom könnyebben, gyorsabban és olcsóbban érhető el, mint a szabadalmi oltalom.

Ezenkívül a használati mintaoltalom egy tartalék lehetőség, ha a szabadalmi bejelentés problémásnak bizonyulna.

Üzleti titok védelem és üzleti titok licenszelés

Az üzleti tikok fontos szellemi tulajdonjogok a mindennapi üzleti életben, valamint a technológia transzfer megállapodások sotán.

A TRIPS Egyezmény szerint: A természetes és jogi személyeknek lehetőségük van megakadályozni, hogy az irányításuk alatt jogszerűen tartózkodó információkat mások beleegyezése nélkül nyilvánosságra hozzák, megszerezzék vagy mások felhasználhassák a becsületes kereskedelmi gyakorlattal ellentétes módon, amennyiben ezek az információk:

a) titkos abban az értelemben, hogy testként vagy alkatrészeinek pontos konfigurációjában és összeállításában nem általánosan ismert, vagy a szóban forgó információval általában foglalkozó körökben könnyen hozzáférhető;

b) kereskedelmi értéke van, mivel titkos; és

c) az információkat törvényesen ellenőrzése alatt tartó személy ésszerű intézkedéseket tett az információk titokban tartása itánt

Növényfajta-oltalom és földrajzi árujelzők

Ezek a jogok a mezőgazdasági számára a legfontosabbak.

Bármely magánszemély, jogi személy vagy társaság szerezhet földrajzi jelzésre vonatkozó oltalmat Magyarországon, ha a földrajzi jelzéssel azonosított terméket gyárt, dolgoz fel az adott földrajzi területen. Aki az adott régióban gyártja a terméket, megszerezheti a magyar földrajzi árujelző használatának jogát.

A növényfajta-oltalom jogi védelmet nyújt a továbbfejlesztett növényfajták – hibridek, klónok stb. számára. A magyar növényfajta-oltalom tulajdonosának kizárólagos jogai vannak a növényfajta felhasználására vagy engedélyezésére.

Szellemi tulajdonjog – IP – GYIK

Mi az a tanúsító védjegy?

A tanúsító védjegy azt jelenti, hogy a védjeggyel ellátott áruk / szolgáltatások bizonyos közös jellemzőkkel rendelkeznek, amelyeket egy független testület tanúsított. Csak az a természetes vagy jogi személy lehet a tanúsító védjegy tulajdonosa, aki / amely nem az áruk gyártója / forgalmazója. A termék tanúsított tulajdonságait, a védjegy használatának feltételeit, valamint a tesztelési és ellenőrzési kérdéseket a tanúsító védjegy használatára vonatkozó előírások – szabályzat – határozzák meg.

Hogyan védhetek le egy logót? Bejelenthetek egy védjegyet vagy egy formatervezési mintát, hogy levédjek egy logót?

A logó egyszerre védhető védjegyként és bejegyzett formatervezési mintaként is. Ha kétségei vannak afelől, hogy milyen jogi stratégia alkalmas a logó legjobb védelmére, konzultáljon a védjegyjog és a formatervezési jog terén jártas IP-ügyvéddel.

Mi a szellemi tulajdon?

A szellemi tulajdon (IP) az elme alkotásaira utal, például találmányokra; irodalmi és művészeti alkotásokra; designra; valamint a kereskedelemben használt szimbólumokra, brandekre és képekre. Az IP jogi védelem alatt állhat, például szabadalmak, szerzői jogi és védjegyek stb.

A tulajdonomban lesz-e az általam létrehozott szellemi tulajdon?

Nem feltétlenül. A szellemi tulajdon alkotója általában a szerzői jogokkal rendelkezik, míg más jogokat előbb regisztrálni, lajstromozni kell. Vannak bizonyos kivételek is – pl. ha az IP egy adott megbízás alatt jön létre, akkor általában a megbízó rendelkezik a szellemi tulajdonjoggal.