Szabadalmi díjfizetés / Az európai szabadalom éves díjai

Szabadalmak megújítása és szabadalmak átruházása

A szabadalmi megújítások és a szabadalmi átruházások lebonyolítása csak két példa szabadalmi jogi szolgáltatásainkból, mégis két fontos szolgáltatás. Szabadalmi ügyvédként eljárunk az Európai Szabadalmi Hivatalnál (EPO), a Német Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (DPMA), valamint a Magyar Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) előtt. Németországban és Magyarországon használati mintaoltalmakat is képviselünk.

Szolgáltatásokat kínálunk az ipari tulajdonjogok felügyeletével és fenntartási díjának befizetésével kapcsolatban, mint például a szabadalmak, a használati mintaoltalmak, a formatervezési minták és a védjegyek kombinált IP-portfólióival kapcsolatban. A jogi képviselőket és a szabadalmi ügyvvivőket (vagy a szabadalmi ügyvivők társulásait) az EPO külön listákon vezeti. Ügyvédi irodánk jogi képviselőként jár el az EPO-nál, és a DPMA-nál, illetve az SZTNH-nál.

Főbb szabadalmi és használati minta szolgáltatásaink

Szabadalmi megújítás az európai EPO-nál, a német DPMA-nál, a magyar SZTNH-nál

A folyamat minden részletével foglalkozunk, a közelgő szabadalmi megújítási határidőkkel kapcsolatos emlékeztetőktől a visszaigazolások, hivatalos nyugták és igazolások továbbításáig.

Figyelembe véve gyakorlatunkat az IP-portfólió kezelés terén, különleges alacsony árakat tudunk ajánlani legnagyobb ügyfeleink számára.

Használati minta megújítások Németországban és Magyarországon

Magyarországon és Németországban a használati minta oltalma elérhető olyan új műszaki megoldások számára, amelyek nem érik el a szabadalmazható találmány szintjét. A használati minta védelme révén az említett oltalom jogosultjának kizárólagos joga van a használati minta hasznosítására, vagy más személy részére licencia adására. Az oltalom időtartama legfeljebb 10 év, ami után a használati minta a közkincs része lesz.

Ezen szellemi tulajdonjog a regisztrációjával jön létre, és ugyanazokat a jogokat biztosítja Önnek, mint a szabadalom: kizárólagos jog a találmány hasznosítására, gyártásra és forgalmazására. Megtilthatja, hogy bárki más ezeket tegye. A használati minta esetén nincs újdonságkutatás, azaz a lajstromozási eljárás során nem vizsgálják az újdonságot, a feltalálói lépést és az ipari alkalmazhatóságot. Emiatt a használati minta védelme könnyebben, gyorsabban és olcsóbban érhető el, mint a szabadalmi oltalom.

A magyar használati minta életben tartása érdekében évente megújítási díjat kell fizetni. A német használati minta esetében a megújítási időszakok a következők: az első megújítás három év után; a második díj hat év után és a harmadik díj nyolc év után esedékes.

Szabadalmak átruházása és használati modellek átruházása

Segíthetünk a szabadalmi portfólió átruházásának bejegyzésében az Európai Szabadalmi HIvatalnál, Németországban vagy Magyarországon. Nem kell nyilvánosságra hoznia a szabadalmi átruházás vagy a haszálati minta átruházás bizalmas szerződéses rendelkezéseit. Ugyanakkor a benyújtandó dokumentumokon fel kell tüntetni a szerződő felek aláírását. Az átruházást igazoló nyilatkozat, amelyet a szerződő felek aláírtak, szintén elegendő.

Az, hogy az átruházás a bejelentési szakaszban vagy a regisztráció után történik-e, nem korlátozza a szabadalmi jogok értékesítését vagy licenszbe adását. Az európai szabadalmi bejelentés vagy bejegyzett szabadalom egy vagy több kijelölt szerződő államra egészében vagy részben is átruházható.

Névváltozás, szabadalmi jogosult változása, EPO szabadalmi képviselő megváltozása

Az Európai Szabadalmi Útmutató alapján kérésre a bejelentő nevének megváltoztatását bejegyzik az Európai Szabadalmi Nyilvántartásba mindaddig, amíg az európai szabadalmi bejelentés vagy az EPO előtti eljárás folyamatban van, és mindaddig, amíg ez nem jelent változást a kérelmező jogi személyében. Az EPO-nak be kell mutatni a változást igazoló releváns dokumentumokat. A névváltozás regisztrációja ingyenes.

Erősen ajánlott, hogy adatait naprakészen tartsa a szabadalmi nyilvántartásokban. A szabadalom jogosultjának vagy képviselőjének nevében és / vagy címében bekövetkezett változásokat gyorsan be kell jelenteni a szabadalmi hivataloknak, hogy elkerüljék a későbbi átruházásokkal, engedélyezéssel és szabadalmi jogsértésekkel kapcsolatos formális problémákat.

Szabadalmi peres ügyvéd

A szabadalmi peres ügyvédek a szellemi tulajdon, a védjegyek, a formatervezési minták jogai, a szerzői jogi törvények és a szabadalmak szakértői. Az alkotókat vagy a vállalatokat képviselik a szabadalmi jogérvényesítési folyamatok során, segítenek a szabadalmi licenszekkel kapcsolatban és szabadalombitorlási ügyekben, valamint peres eljárásban védik ügyfeleik találmányhoz fűződő jogait. A szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi tanács kiterjed például szabadalmak, műszaki adatok, üzleti titkok, licencek, szerzői jogok és védjegyek területére. Értelmezni kell az ügyfelek szellemi tulajdonával kapcsolatos törvényeket, döntéseket és szabályozási anyagokat; jogi kutatást kell lefolytatni, bizonyítékokat gyűjteni és elrendezni. A szabadalmi peres ügyvédek el tudják magyarázni – jogi nyelven – az összetett műszaki információkat.

Jogi képviseletet kínálunk az ügyfeleknek a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos bírósági eljárásokban, és törvényi, szabályozási és szerződéses kötelezettségek érvényesítésével biztosítjuk az ügyfél szellemi tulajdonának védelmét.

Az Európai Szabadalmi Szervezet tagállamai

EPO szabadalom megújítási díj
Az európai szabadalmi oltalom földrajzi hatálya – A térkép forrása: https://www.epo.org/about-us/at-a-glance.html
Copyright 2020 EPO

Szabadalom – GYIK

Mi az a szabadalom?

A szabadalom a technikai megoldás használatának monopóliuma. A szabadalom a szabadalmi hivatalnál bejegyzett kizárólagos jog egy találmányhoz, amely olyan termék vagy eljárás, amely új technikai megoldást kínál egy problémára. A szabadalom megszerzéséhez a találmányra vonatkozó műszaki információkat a nyilvánosság elé kell terjeszteni egy szabadalmi bejelentésben.

Mikor esedékes a szabadalom megújítása az EPO-nál?

Az európai szabadalmi bejelentés megújítási / fenntartási díjai a soron következő évre annak a hónapnak az utolsó napján esedékesek, amely az európai szabadalmi bejelentés benyújtásának évfordulója. A harmadik évre vonatkozó megújítási díjat esedékessége előtt legfeljebb hat hónappal lehet megfizetni. Az összes többi megújítási díjat nem lehet érvényesen megfizetni három hónappal az esedékesség előtt. A megengedett előzetes fizetési időszak előtt teljesített megújítási díjak nem érvényesek.