Szerzői jog /szerzői jogi ügyvéd

Szerzői jogi ügyvédi praxisunk

A magyar szerzői jogokra a Berni Egyezmény az irányadó. Ennek megfelelően a szerzői jog olyan jogi fogalom, amely magában foglalja az alkotók jogait irodalmi és művészeti alkotásaikhoz. A szerzői jog által védett művek a könyvektől, zenéktől, festményektől, szobroktól és filmektől a számítógépes programokig, adatbázisokig, reklámokig, térképekig és műszaki rajzokig terjednek.

Ügyvédi irodánk teljes körű, peres és nemperes szerzői jogi szolgáltatásokat kínál, és a szerzői jogok licenszelésének és a jogérvényesítés minden aspektusával is foglalkozik. Szerzői jogi kérdésekben szoros együttműködésben állunk ügyfeleinkkel, üzleti céljaik elérése érdekében.

Néhány kapcsolódó szerzői jogi szolgáltatásunk

Az Amazonon szerzői jogok megsértésével kapcsolatos jogviták

Az Amazon eltávolítja a terméket, ha a jogtulajdonostól értesítést kap arról, hogy a termék a jogtulajdonos szerzői jogait sértheti. Segíthetünk az egész folyamat során, amely egy Amazon jogsértésre vonatkozó panasszal kezdődik.

A termék oldalának újbóli aktiválásához meg kell adnia a következőket: számlát, licenszengedélyt, stb., ami igazolja a termékek jogszerűségét.

Magyar szerzői jogi jogviták

A szerzői jogok megsértésével kapcsolatos vitákat Magyarországon rendszerint közvetlen tárgyalások, közvetítés, értesítési és eltávolítási eljárás vagy polgári bírósági per útján oldják meg.

Sok ilyen eset határokon átnyúló jellegű, ezért először ellenőrizni kell a szerzői jog érvényességét és érvényesíthetőségét. Azt is ellenőrizni kell, hogy a másolat származékos mű-e, és hogy ezt engedélyezték-e vagy sem. Mindenesetre javasoljuk, hogy követelései megfogalmazása előtt forduljon magyar szerzői jogi ügyvédhez.

Szerzőségi és jogosulti viták

A szerzői jogok megsértésével kapcsolatos viták gyakran szerzőségi vitákhoz vezetnek. Javasoljuk, hogy ezeket lehetőleg még a jogi konfliktus előtt tisztázzuk, hogy szilárd jogalapunk legyen a követelésekhez. A szerzői jog szerzőségének és tulajdonjogának igazolása nagyon fontos, és erre célszerű egy gyakorlatot létrehozni egy szerzői jogi ügyvéd segítségével: a bizonyítékok teljes láncolatának megőrzése a tervezési folyamattól a publikálásig, az esetleges regisztrációig és a műalkotás tényleges felhasználásáig.

Szerzői jogi licencia

Függetlenül attól, hogy engedélyezi-e a nyilvánosság számára az ingyenes felhasználást, vagy úgy dönt, hogy bevételre tesz szert szerzői jogaival, ezt közölnie kell a világgal / az üzleti partnerével, és egyértelművé kell tennie a feltételeket. Szerzői jogi licencszerződést javaslunk minderre.

A szerzői jogi licencia szerződések tipikusak a könyvkiadóknál, a szoftverfejlesztőknél és a szoftver végfelhasználóknál; valamint a fotográdussok; reklámügynökségek, médiagyártó vállalatok, gyártó cégek esetén, csak néhányat említve.

A licencek lehetnek például időben és területileg korlátozottak, kizárólagosak, nem átruházhatóak és visszavonható licencek.

A Berni Egyezmény országai

Szerzői jog - 2008-as állapot - az irodalmi és művészeti alkotások védelméről szóló Berni Egyezmény aláírói
Az irodalmi és művészeti alkotások védelméről szóló Berni Egyezmény aláírói – A térkép forrása: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berne_Convention.png Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licensz alatt

Szerzői jog – GYIK

Mi a Berni Egyezmény a szerzői jogokról?

A Berni Egyezmény előtt az egyes országokban létrehozott művekre a nemzeti szerzői jogi törvények vonatkoztak. Például egy magyar állampolgár által Magyarországon kiadott mű szerzői jogi védelem alatt áll, de bárki lemásolhatta és eladhatta Németországban. A probléma megoldása érdekében a Berni Egyezmény 1886-ban létrehozott egy nemzetközi jogrendszert. Több mint 170 tagja van ma, egy igazi globális szerzői jogi megállapodás. Egyik legfontosab vívmánya, hogy létrehozta az egyenlő bánásmód rendszerét a Berni Unió állampolgáraival szemben.

Regisztrálnom kell valahol az alkotásomat, hogy szerzői jogom keletkezzen?

A Berni Egyezmény alapján a szerzői jogok automatikusan keletkeznek; nem igényelnek hivatalos regisztrációt. Magyarország részt vesz a Berni Unióban, és a szerzői jogok regisztrációja nem kötelező.

Hogy regisztrálhatom Magyarországon a szerzői jogomat?

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának van egy hivatalos letéti rendszere, ahol a művek iktathatóak és letétbe helyezhetők. Ez a fajta szerzői jogi regisztráció kizárólag a bizonyítást segíti elő, annak bizonyítéka, hogy egy bizonyos művet valaki egy adott napon benyújtott szerzői jogi követeléssel.

Regisztrálnom kell a művemet, hogy szerzői jogom legyen Németországban?

Nem, Németország tagja a Berni Uniónak, és a szerzői jogok regisztrációja nem kötelező, mivel a Berni Egyezmény bármilyen hivatalos bejegyzés nélkül, automatikusan létesít szerzői jogokat.

Hivatkozhatok szerzői jog által védett művekre?

Igen, egy egyszerű link, még ha az szerzői jog által védett művekre is mutat, általában ártalmatlan.

A rövidebb szövegek, például esszék is a szerzői jogi törvény hatálya alá tartoznak?

Igen, az alkotás terjedelme nem számít. A műrészletek felhasználására is vonatkozik a szerzői jogi törvény.

Mi a portréhoz való jog?

Amikor videót vagy fényképet készít emberekről, Ön lesz a szerzői jog tulajdonosa, de nem birtokolja a portréjogot. A portréjog feljogosítja az ábrázolt személyt a fénykép vagy videó közzétételének vagy másolásának megtiltására. Sok esetben engedélyt kell kérnie egy portré közzétételéhez. A portréjog a szerzői jogi törvények és a személyiségi jog körébe tartozik.

Kell használnom a „C” jelet ahhoz, hogy szerzői jogom legyen Magyarországon?

A „C” (= copyright) jel használatának önmagában nincs joghatása Magyarországon. Gyakorlati feladata csupán annak tudatosítása, hogy a mű szerző jogi oltalom alatt áll, ezért licencet kell kérni a mű használatához. Ezenkívül a megadott információk útmutatást adhatnak arra vonatkozóan, hogy kihez kell fordulni a szükséges engedély megszerzéséhez.

Hogyan érvényesíthető a szerzői jog Magyarországon?

A jogosultnak számos jogi út áll rendelkezéésre. Szerzői jogok megsértése esetén egyedül vagy szerzői joghoz értő ügyvéddel polgári vagy büntetőeljárást kezdeményezhet, vagy megelőzésként vámintézkedéseket kérelmezhet.

A pornográfiát is védik szerzői jogok ?

A magyar szerzői jogi törvény tartalmaz egy felsorolást, amely szerint a filmalkotásokat, egyéb audiovizuális alkotásokat és fényképészeti alkotásokat oltalom illeti. Az erkölcsiséggel kapcsolatos kivételek hiányában és figyelembe véve, hogy a művészi szintet nem ítélik meg szigorúan a szerzői jogokra való jogosultság szempontjából, elmondhatjuk, hogy a pornográf művek szerzői jogokkal bírnak. Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogokról – 1. § (3) bekezdés – így rendelkezik „A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől