Formatervezési minta

Formatervezési minta, azaz design bejegyzés

A formatervezési minta egy olyan jogi oltalom, amely egy használati tárgy vagy dísztárgy jogosultjának biztosít kizárólagos jogot. A formatervezési minta mint design gyakorlatilag a termék megjelenése: a termék formája, a termék mintája vagy annak színei.

A formatervezési mintának újnak és egyedinek kell lennie. Ugyanakkor ezeknek a követelményeknek viszonylag egyszerű megfelelni.

Újdonság
A formatervezési mintának újnak kell lennie a regisztrációkor. Ez azt jelenti, hogy a bejelentés dátuma vagy az elsőbbségi időpont előtt nem lehetett forgalomban, nem lehetett kiállítva vagy más módon a nyilvánosság számára hozzáférhető. Ez vonatkozik a bejelentett formára vagy az attól csak elhanyagolható mértékben eltérő designra.

Ez alól az elv alól kivételt képez az ún. „türelmi idő”. A türelmi idő a formatervezési mintaoltalom tervezőjének, designerének vagy jogutódjának biztosít egy legfeljebb tizenkét hónapos időszakot (a bejelentés vagy az elsőbbség dátuma előtt) a formatervezési minta közzétételére, hogy le tudja mérni a design sikerességét. Ez azt jelenti, hogy ha a tervező maga jelentette be a tervet a kérelem benyújtása előtt, ez nem rontja le az újdonságot, ha a közzététel és a benyújtás között nem telt el több, mint 12 hónap. Kérjük, konzultáljon velünk a szabály részleteiről, mivel ez a vázoltnál egy kicsit összetettebb.

Egyéni jelleg
További előfeltétel, hogy a formatervezési mintának egyedinek kell lennie: összbenyomásának különböznie kell a már ismert mintákétól. Itt nem a laikus, és nem a designer álláspontja a mérvadó. A kérdés eldöntésekor az úgynevezett tájékozott felhasználóra tett összbenyomást kell értékelni.

A regisztrációhoz nem szükséges, hogy a design elérjen bármilyen esztétikai minőséget. Ugyanakkor a tervező szabadságának mértéke egy fontos szempont az egyéni jelleg ebírálásakor. A formatervezés szabadsága korlátozott lehet például abban az esetben, ha az érintett területen már nagyszámú hasonló minta található. Ha a tervezési szabadság korlátozott, akkor a designok elhatárolása során az egyéni jelleg mértékének követelménye ennek megfelelően alacsonyabb lehet. Ebben az esetben a formatervezési minta akkor is egyéni jellegűnek minősülhet, ha csak egész kis mértékben tér el a korábbi designoktól. Ilyen terület, ahol a tervezési szabadság korlátozott, például a golyóstollak területe.

EU design patent 008210652-0001
Példa egy uniós formatervezési mitaoltalmi rajzra – ceruzatartó

A formatervezési minta regisztráció menete

Először is, a termékről készült rajzokra / számítógépes renderelésre vagy fényképekre van szükségünk hét szögből (felülről, alulról, balól, jobbrról, elölről, hátulról és perspektivikusan), majd …

A bejelentésben meg kell határozni, hogy a termék milyen termékkategóriá(k)ba tartozik a Locarnoi osztályozás terminológiái szerint

Fontolja meg, hogy több terméket jelent be egyszerre, mert ezzel jelentős hivatali díj kedvezményeket kaphat

Ezt követően rendezze a formatervezési minták bejelentési díját

Elektronikus bejelentés következik – nincs újdonságkutatás hivatalból

Zökkenőmentes bejelentési eljárás esetén a formatervezési mintaoltalom bejegyzése az EU-ban néhány napon belül (nagyobb, több mintát tartalmazó kérelem esetén néhány hét alatt) bejegyzésre kerül, más országokban 3-4 hónap, majd kézhez vesszük a lajstromkivonatot a szabadalmi hivataltól

Európai design oltalom alapok

Mi a az a formatervezési minta / design / ipari mintaoltalom?

Ezek az elnevezések mind termékek megjelenésére vonatkozó jogi oltalmakat takarnak, mint például a termék körvonala, kontúrjai, színei, alakja, textúrája, mintája, díszítése. Termék minden ipari vagy kézműves cikk, beleértve a csomagolást, a grafikus szimbólumokat és a betűtípusokat is. A termékek szétszerelhető és visszaszerelhető alkatrészei szintén védettek lehetnek.

A formatervezési minták területi jellegűek: A formatervezési mintaoltalom jogosultja rendszerint egy-egy ország szabadalmi hivatalában védi le a mintát (pl. az SZTNH Magyarországon, a DPMA Németországban; a UK IPO az Egyesült Királyságban), vagy egy határokon átnyúló hivatalban, amilyen az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatala – EUIPO – , és így bejegyzett közösségi formatervezési mintát szerez meg.

Az európai jogszabályok értelmében a formatervezési minta bejegyezhető, de a be nem jegyzett formatervezési minták is bizonyos mértékben védettek. A be nem jegyzett formatervezési mintákat automatikusan és formaságok nélkül illeti oltalom, amennyiben oltalomképesek. A be nem jegyzett formatervezési minta hatálya és időtartama (3 év) korlátozottabb, mint a bejegyzett formatervezési mintaoltalomé.

A formatervezési minta ábrái

Formatervezési minta ábrázolás tippek

Minden termék ábrázolható a hét klasszikus szögből. Kérjük, használjon homogén hátteret (pl. fehéret), és ne legyen más tárgy az ábrákon. Ha úgy dönt, hogy nem fényképet, hanem számítógépi rajzot használ, kérjük, minden ábrához számítógépi rajzot használjon, lehetőleg fekete-fehérben.

Az alternatív pozíciójú formatervezési minták különféle konfigurációkba renezhetőek alkatrészek hozzáadása vagy eltávolítása nélkül. A formatervezési minta különböző konfigurációit bemutató nézetek elfogadhatók, ha alkatrészeket nem adtak hozzá vagy töröltek. A tipikus példa egy tárgy zárt és nyitott helyzetben. Bizonyos esetekben a különböző konfigurációk különböző termékeket eredményezhetnek, például egy törülközővé alakítható táskát. Ha a két funkció két különböző Locarnoi főosztályba tartozik, akkor nem áll rendelkezésükre többszörös bejelentés az EUIPO-nál.

A robbantott ábra olyan nézet, amelyben a termék egyes részei szétszerelve jelennek meg, hogy tisztázzák az alkatrészek egymáshoz illesztésének módját, sorrendjét. A robbantott nézeteket kombinálni kell legalább egy, az összeszerelt terméket ábrázoló nézettel. Ezekben a nézetekben a termék összes alkatrészét szétszerelve, külön nézet is meg lehet jeleníteni. A szétszerelt részeket közelről és az összeszerelés sorrendjében kell benyújtani a bejelentésben.

A formatervezési minta egy részét felnagyító nézetek a termék egyik részét mutatják meg közelről. Mintánként egyetlen nagyított nézet elfogadható, feltéve, hogy a nagyított rész látható a többi nézetben. A formatervezési mintaoltalmi bejelentés nagyított részét bemutató nézetet külön nézetben kell benyújtani.

A metszeti nézetek ritkán, de relevánsak lehetnek. A termék ábráját egy vagy több síkkal elmetsszük, és a vetületi ábrázolás szabályai szerinti nézetet készítünk. Ezek a metszetek kiegészíthetik az oldalnézeteit a termék megjelenésének vagy jellemzőjének bemutatása során, például speciális kontúr, felület, forma vagy konfiguráció bemutatásával.

EURópai formatervezési minta díjak

EU formatervezési minta bejelentés egy termékre

350 EURÓ

Fix díj, egy európai közösségi formatervezési minta bejelentése

Ez csupán a hivatali díj

Nálunk nincsenek rejtett díjak, apró betűs részek vagy külön díjak a hivatalos közzétételért és a regisztrációért

két termék bejelentése egy többszörös EUrópai unióS bejelentésben

525 EURÓ

Két minta ugyanazon bejelentésben, amelyek ugyanabba az osztályba tartoznak és azonos a bejelentő személye

Ez nem egy pótdíj, hanem ez a teljes hivatali díj a regisztrációig, beleértve a közzétételt is

EU-S ipari mintaoltalmi bejelentés három termékre

700 EURÓ

Két minta ugyanazon bejelentésben, amelyek ugyanabba az osztályba tartoznak és azonos a bejelentő személye

EU design megújítás #1

90 EURÓ

Díj az első megújítási időszakért, bejelentésenként számlázva

EU design megújítás #2

120 EURÓ

Hivatali díj a második megújítási időszakért, bejelentésenként számlázva

EU design megújítás #3

150 EURÓ

Hivatali díj a harmadik megújítási időszakért, bejelentésenként számlázva

közösségi formatervezési oltalom megsemmisítése

– kérjen árajánlatot –

Segítünk a védekezésben vagy a kifogásolt minta megtámadásában / töröltetésében. Ezt típusú a kérelmet egy korábbi jog jogosultja, vagy – bizonyos korlátozásokkal – bárki benyújthatja.
További információkat az EUIPO webhelyén talál itt

EUIPO elutasítás

– kérjen árajánlatot –

Segíthetünk az EU Szellemi Tulajdon Hivatala elutasításának megválaszolásában. Az EUIPO elutasításai többnyire formálisak. A bejegyzett közösségi formatervezési minatoltalom alakiságait gondosan be kell tartani. Van azonban néha leehtőség arra, hogy a problémákat utólag is megoldjuk. Az EUIPO általában két hónapos határidőt szab meg a válaszadásra.

regisztrációt követő lépések

– kérjen árajánlatot –

Az egészen egyszerűtől az összetett jogi kérdésekig állunk rendelkezésükre; beleértve a változások bejegyzésétől a vámi intézkedésektől a peres eljárásokig, valaint Amazon panaszokig.

Magyar formatervezési minta Díjak

Magyar FORMATERVEZÉSI MINTA BEJELENTÉS EGY TERMÉKRE

32 000 Ft

Kedvezményes díj 8000 Ft, ha a bejelentő azonos a tervezővel

Nincs rejtett díj, beleértve a közzétételt

FORMATERVEZÉSI MINTA BEJELENTÉS minden további TERMÉKRE

6 400 Ft

Abban az esetben alkalmazható az alacsonyabb 1600 Ft-os hivatali díj, ha a mint a jogosultja azonos a tervezőjével

Ez a hivatali díj, termékenként, feltéve, ha egy bejelentésbe lehet őket foglalni – legfeljebb 51 mintáig

Magyar FORMATERVEZÉSI MINTA megújítás EGY TERMÉKRE az #1 esetben

64 000 Ft

Egy termékre vonatkozó minta megújítási díja az első öt éves megújítási időszakra, beleértve a határozat kézbesítését

Amennyiben a jogosult és a tervező azonosak, 50% árengedményt ad a hivatal

Magyar design megújítás #2

85 400 Ft

Ez a második ötéves időszakra vonatkozik; a kedvezményes díj 50%

DESIGN MEGÚJÍTÁS -magyarország – #3

107 000 Ft

Ez magában foglalja a harmadik ötéves megújítást; csökkentett díj áll rendelkezésre a tervezők számára 50% -os áron

MAGYARországi DESIGN MEGÚJÍTÁS #4

160 000 Ft

Ez magában foglalja a negyedik – az utolsó – 5 éves ciklust; a tervezői díj ennek csak a fele lenne

Átruházás vagy licensz bejegyzése

16 500 Ft

A teljes magyar nyelvű árlistát megtalálja az SZTNH honlapján itt.

SZTNH elutasítás

– kérjen árajánlatot –

Segíthetünk Önnek a Szellemi Tulajdoni Nemzeti Hivatala (SZTNH) elutasításának megválaszolásában. Az SZTNH a nemzeti formatervezési mintákat vagy a nemzetközi formatervezési mintákat általában formális okoból kifogásolja.

Megsemmisítési eljárás és Név- és cimváltozás bejegyzése

– kérjen árajánlatot –

A megsemmisítési kérelem hivatali díja 140 800 forintba kerül az SZTNH-nál, csakúgy, mint egy szabadalom megsemmisítési díja..

A név vagy cím megváltoztatásáért az SZTNH-nál nincs hivatali díj, ez ingyenes, mivel a szabadalmi hivatal azt szeretné, ha rendszeresen frissítené adatait, amire kötelezi is a jogosultakat.

Formatervezési minták – Gyakori kérdések – GYIK

Milyen dokumentumok szükségesek az uniós / közösségi formatervezési mintaoltalom bejegyzéséhez?

Az EU formatervezési minta bejelentéshez nincs szükség aláírt meghatalmazásra (a tagállami ügyvédi jogszabályok függvényében). Szükségünk van azonban a bejelentő teljes nevére, címére, irányítószámára. Szükségünk van a termék általános nevére / típusára és fényképeire vagy rajzaira vagy számítógépileg renderelt képeire is. Az uniós formatervezési mintaoltalom reprezentációjának legjobb módja az, ha képet vagy rajzot készít minden oldalról plusz egy perspektivikus nézetből. Ez azt jelenti, hogy általában hét képet vagy rajzot használunk. További képek is benyújthatók, de nem feltétlen lesznek levédve.

Mi a legnagyobb buktató az európai formatervezési minták bejelentésekor?

A legnagyobb buktató az újdonság hiánya. Ha versenytársa vagy Ön, vagy gyártója, vagy forgalmazója már forgalmazta a terméket a bejelentés előtt. Más szóval, az probléma lehet, ha európai formatervezési minta bejelentést tesz, miután a termék már piacra került. Ebben az esetben a formatervezési mintaoltalom nem minősül újnak a bejelentés időpontjában. Kivétel ez alól a 12 hónapos türelmi időszak. Később ez a hiányosság a formatervezési mintaoltalom törlését / megsemmisítését vonhatja maga után. Kérjük, említse meg külföldi formatervezési mintaoltalni bejelentéseit is nekünk, mivel ezeket össze kell hangolni.