Magyar védjegy

Védjegy bejegyzés Magyarországon

A magyar védjegy (márka, brand) regisztráció, ami nem összekeverendő a szabadalommal, a szabadalmi bejelentéssel, az egyik specialitásunk. Szellemi tulajdonjog (IP) jogi, ügyvédi szolgáltatásoat nyújtunk Magyarországon. Az Ön képviseletében eljárva egy személyes, átlátható, követhető regisztrációs eljárást nyújtunk, amelynek kimenetelét ideális esetben előre láthatja.

Ugyan Magyarországon viszonylag kevés szellem tulajdonjogi jogsértés történik, mindenképpen érdemes cégeknek, magánszemélyeknem már új üzleti tevékenységük előtt – kereskedés vagy szolgáltatás nyújtás – a kapcsolódó brandet levédetni. Alapvetően három útja van ennek: nemzeti (magyar) védjegybejelentés, európai védjegy vagy Magyarországra kiterjedő nemzetközi védjegy.

Nemzeti (magyar) védjegy

Amennyiben van egy kiemelten fonton európai védjegye, még mindig érdemes lehet taktikai szempontból egy párhuzamos magyarországi védjegyet fenntartani. Amennyiben az európai védjegyet megtámadják, amire elég nagy az esély, akár felszólalási akár törlési eljárásban, akkor a magyar védjegy még mindig kikényszeríthető marad Magyarországon. Tíz év időtartamra lajstromozzák és akárhányszor megújítható. A nemzeti védjegy általában a legjobb megoldás, ha meglévő külföldi üzlete Magyarországra terjeszkedik, vagy helyi cége új tevéknyeségbe kezd.

Magyarországra kiterjedő nemzetközi védjegy

Magyarország a Madridi Megállapodás és a Madridi Jegyzőkönyv részese, így a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) előtti nemzetközi bejelentésekben meg lehet jelölni. Lehetőség van más országokra kiterjedően is nemzetközi védjegyet szerezni ezen a rendszeren keresztül. A nemzetközi bejelentés számos előnnyel és számos hátránnyal is járhat a védjegyjogosult számára, ezért csak bizonyos helyzetekben a legjobb megoldás.

FIX DÍJAS VÉDJEGY BEJEGYZÉS HAT LÉPÉSBEN

Elsőként küldje el nekünk a Magyarországon védeni kívánt szót vagy logót. Ha teheti, jelezze azt is, hogy pontosan milyen árukon, szolgáltatásokra kívánja majd használni

Véglegesítjük a védjegy árujegyzékét a TMclass segítségével

Ezután a fix ügyvédi átalánydíj megfizetése, amely magában tartalmazza a hivatali díjat

Nem sokkal ezután a meghatalmazás aláírása és esetleg egy opcionális védjegykutatás következik

A védjegy bejelentése az SZTNH online felületén

Problémamentes bejelentési eljárás után a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jellemzően 6-8 hónapon belül lajstromozza a védjegyet, és kibocsátja a védjegyokiratot, amelyet ingyenesen továbbítunk Önnek

A védjegyeztetés folyamata részletesebben

Védjegy bejegyzés Magyarországon
Forrás: Adam Hornyak 

A védjegy lajstromozás

A védjegyek magyarországi regisztrációja azzal kezdődik, hogy védjegybejelentést nyújtunk be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. A bejelentő adatai mellett a kérelem információkat tartalmaz a védendő védjegyről és azokról az árukról vagy szolgáltatásokról, amelyek vonatkozásában a védjegy majd oltalmat élvez. A bejelentési folyamat során a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) megvizsgálja, hogy a védjegy bejelentési díját befizették-e, és hogy a védjegy bejegyezhető-e. Abban az esetben, ha a szabadalmi hivatal aggályt lát a védjeggyel kapcsolatban, nyilatkozattételre hívja fel a bejelentőt, amelyre az előírt határidőn belül reagálni kell. A védjegyek lajstromozásának egyes tipikus akadályai a következők:

A védjegy nem rendelkezik megkülönböztető képességgel
– A védjegy összetéveszthető egy másik korábban bejegyzett védjeggyel
– A védjegy földrajzilag megtévesztő.

A védjegy lajstromozására irányuló gyorsított eljárás

Kétfajta gyorsított eljárás áll a bejelentő rendelkezésére. A rendes gyorsított eljárás esetén a kérelemért külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül. Ez a bejelentési díjjal megegyezik, azaz a rendes gyorsított eljárás esetén a bejelentési díj dupláját kell megfizetni. A rendes gyorsított védjegy bejelentési eljárás valamivel lerövidíti a bejegyzést, hozzávetőlegesen öt hónapra. A különleges gyorsított eljárás esetén akár egy-két hónap alatt lehet védjegyoltalmat szerezni, mivel a védjegyet a meghirdetéssel egyidejűleg lajstromozza a Hivatal. Amenniyben felszólalás érkezik, akkor a védjegy lajstromozását elrendelő határozatot visszavonják, és a védjegy lajstromozására irányuló eljárást folytatják le. A különleges gyorsított eljárás esetén a bejelentési díjon felül annak 150%-át kell megfizetni, összesehn tehát 2,5-ször a bejelentési díjat. Mondani sem kell, hogy ilyen díjak mellett nem túl népszerűek ezek a gyorsított eljárások.

Védjegykutatás

Üzleti tevékenysége és a márkaépítés során bizton támaszkodhat saját piaci ismereteire és piackutatására. A védjegybejelentést megelőző magyarországi védjegykutatás szintén fontos. Alapvetően a hasonló brandet használó versenytársaitól kell felszólalásra számítania. Ha még nem ismeri a magyar piacot (pl. kezdő vagy külföldi vállalkozás), segíthetünk összegyűjteni versenytársait. Ennek eredményeként a bejelentés napján tudni fogja, mennyire kockázatos az Ön magyar védjegybejelentése. Elvégre az Ön döntése, hogy vállal-e és milyen mértékben üzleti kockázatokat. A mi feladatunk tisztázni és világosan kommunikálni az esetleges rizikókat. Amennyiben egy brand bejelentése kockázatos, akkor lehet, hogy jobb megvárni a felszólalási időszak végét, mielőtt komolyabb befektetéseket eszközölnének.

MAGYAR VÉDJEGY DÍJAK – VILÁGOS ÉS KISZÁMÍTHATÓ –

VÉDJEGYBEJELENTÉS DÍJA EGY ÁRUOSZTÁLYBAN

60 000 Ft

A megjelölés lehet szó vagy ábrás, ezek kombinációja vagy vagy ezeknél speciálisabb jel

Nem számítunk fel díjat a védjegy bejegyzésekor, és ezt az SZTNH sem teszi

Ez az SZTNH hivatali díja, az ügyvédi díjat ez az összeg nem tartalmazza

VÉDJEGYBEJELENTÉS DÍJA TÖBB ÁRUOSZTÁLYBAN

80 000 Ft-tól

Két áruosztály esetén: 80 000 Ft

Három áruosztály esetén: 110000 Ft

Minden további osztály ára: 40 000 Ft

A képviselet honoráriuma a fenti díjakon felül értendő

VÉDJEGY MEGÚJÍTÁSA EGY ÁRUOSZTÁLYBAN

HUF 60 000 Ft

Irodánk díja ezen felül értendő, de nem számítunk fel díjat a védjegyokirat megküldéséért vagy más rejtett díjakat, készkiadásokat, költségeket

Ez a Szellem Tulajdon Nemzeti Hivatala felé fizetendő teljes hivatali díj

KÉPVISELET A SZABADALMI HIVATAL ELŐTT

– kérjen árajánlatot –

Elérhető a védjegy bejelentése előtt vagy után az SZTNH-nál

Ez különösen fontos, ha idővel változhat cége értesítési címe

VÉDJEGYKUTATÁS MAGYARORSZÁGON

– kérjen árajánlatot –

A kiterjesztett védjegykutatás olyan találatokat tartalmaz, amelyek összetéveszthetőek lehetnek a HIPO, az EUIPO és a WIPO adatbázisaiban

Örömmel leellenőrizzük ingyen, hogy a védjegyét korábban Magyaroszágon már levédették-e. Ez az ingyenes védjegykutatás csak kiindulópontként szolgál, mivel nem tartalmazza a hasonló védjegyeket

FELSZÓLALÁS, ÁTRUHÁZÁS, TÖRLÉS, LICENSZ

– kérjen árajánlatot –

Képviselet a védjegy védelme vagy másik védjegy megtámadása során

Átruházás, névváltozás vagy címváltozás rögzítése az SZTNH-nál

Magyar védjegyek – Gyakran Ismételt Kérdések – GyIK

MILYEN DOKUMENTUMOK KELLENEK EGY MAGYAR VÉDJEGY BEJELENTÉSHEZ?

Magyar védjegybejelentés benyújtásához szükségünk lesz meghatalmazásra. Minden esetben szükségünk van ezentúé a bejelentő teljes nevére, címére, irányítószámára, valamint a védjegy termékeinek / szolgáltatásainak felsorolására.

RÁÉR A BEJELENTÉS UTÁN IS BENYÚJTANI A MEGHATALMAZÁST?

Igen, a Szellemi Tulajdon Hivatala általában egy hónapos határidőt szab a meghatalmazás pótlólagos beadására. Ezáltal sürgős védjegybejelentéseket gyakorlatilag azonnal el lehet indítani, az írásos meghatalmazás bevárása nélkül.

HÁNY ÁRURA VAN SZÜKSÉGEM?

Valójában nem az áruk száma a fontos, hanem az, hogy mindent megfelelően lefedjünk, amire a védjegyet most, vagy az elkövetkezendő pár évben használni fogják. Érdemes egyet hátralépni, és kategóriákban gondolkodni, és nem csak a jelenlegi termékben. Áruk mellett szolgáltatásokat is le lehet védetni.

MELYEK A LEGNAGYOBB PROBLÉMÁK A MAGYAR VÉDJEGYBEJELENTÉSEKKEL?

A legnagyobb buktató az egyéni jelleg hiánya. Például, ha a védjegy leíró jellegű, akkor nem tudja betölteni a védjegy funkcióját, azaz működik megfelelően márkaként, és az SZTNH elutasítja. Más szóval, ha védjegyeztetni szeretne, akkor érdemes kitalálnia valamit. A második legnagyobb csapda egy esetlegesen ütköző, korábbi védjegy. Később ez alapján töröltetni lehet az újabb védjegyet. Ezt a kockázatot azonban minimalizálhatja egy megfelelő védjegy- és piackutatás.

MEDDIG ÉRVÉNYES EGY MAGYAR VÉDJEGY?

A védelem tíz évig tart, és korlátlan alkalommal megújítható. Örömmel segítünk védjegyének megújításában. Ha meg akarja újítani magyar védjegyét, akkor megfelelő időben konzultáljon velünk. A védjegy megújításának csak akkor van értelme, ha annak kereskedelmi célja van. A megújítási folyamat meglehetősen egyszerű, azonban fokozott figyelmet kell fordítani a határidőkre és a formaságokra.

ÁFÁSAK-E A VÉDJEGY HIVATALI DÍJAI?

Az SZTNH díjai mentesek az adók alól, így ÁFA hatálya alá sem esnek.

A MAGYAR VÉDJEGY DÍJAK ALACSONYAK?

Tudomásunk szerint a magyar védjegyek ára nem alacsony. Magyarországon védjegyet szerezni nem olcsó, sem nominálisan, sem összehasonlítva a magyar gazdaság teljesítőképességével. Ugyanakkor mindig jó ötlet lehet egy magyar védjegy bejegyzése párhuzamosan egy európai védjeggyel, ha arra számít, hogy az uniós védjegyét felszólalás vagy törlés útján megtámadják.

KI NYÚJTHAT BE VÉDJEGYBEJELENTÉST?

Bármely természetes vagy jogi személy, állampolgárságtól vagy üzleti helytől függetlenül, beleértve a közjog alapján létrehozott szerveket.

A MÁRKÁMAT AUTOMATIKUSAN REGISZTRÁLJÁK?

Nem, a védjegy nem úgy működik, mint egy domain név. A magyar védjegyrendszer harmonizált az EU-ban, de ettől függetlenül egyedülálló, és van néhány különleges jellemzője és sajátossága. Nem biztos, hogy minden védjegy oltalomképes, amit más országban lajstromoztak. Ezért elengedhetetlen, hogy a védjegybejelentés megkezdése előtt forduljon tapasztalt védjegyes ügyvédhez.