Felhasználási feltételek

Hatályos: 2021. január 1-től

Jelen felhasználási feltételek a Süle Ügyvédi Iroda, Budapest, Magyarország („mi” vagy „mi”) webhelyének használatára vonatkoznak:

A weboldal használata a jelen feltételek mellett

A webhely minden felhasználása, valamint a webhelyről származó információk letöltése, másolása vagy egyéb felhasználása az alábbiakban meghatározott feltételekkel történik.
A Webhely használatával úgy kell tekinteni, hogy Ön teljes mértékben elfogadja a jelen felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen feltételekkel, azonnal fel kell hagynia a webhely használatával.
A jelen felhasználási feltételek áttekintése és elfogadása céljából kinyomtathatja és megőrizheti ennek egy másolatát. A jelen felhasználási feltételek egy jogi megállapodás Ön és köztünk, és csak beleegyezésünkkel módosítható. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen felhasználási feltételeket saját belátásunk szerint megváltoztassuk, a módosítást a Weboldalon közzétesszük.

Tiltott felhasználások

A webhelyet csak törvényes célokra használhatja. Nem használhatja a webhelyet:

  1. Bármely kéretlen vagy jogosulatlan reklám- vagy promóciós anyag vagy bármilyen hasonló kérés (spam) bármilyen formájának továbbítása vagy elküldésének előkészítése.
  2. Bármely adat továbbításához, amely vírusokat, trójai falovakat, férgeket, kémprogramokat, reklámprogramokat vagy bármilyen más káros programot vagy hasonló számítógépes kódot tartalmaz, és amelynek célja bármely számítógépes szoftver vagy hardver működésének hátrányos befolyásolása.

Az információk pontossága és a felelősség kizárása

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a webhelyen minden információ pontos legyen. Ha pontatlan információt talál a weboldalon, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
Nem vállaljuk, hogy az információk pontosak és naprakészek, illetve teljesek lennének, és nem vállalunk felelősséget a pontatlan információk által okozott károkért. . A jelen feltételekben leírtakon kívül nem vállalunk felelősséget és nem vállalunk garanciát a webhellyel és annak tartalmával kapcsolatban, a törvény erejéig a felelősséget a legteljesebb mértékben kizárhatjuk.

Szerzői jog

Ez a webhely szerzői jogi anyagokat tartalmaz, beleértve, de nem kizárólag, szöveget, szoftvert, fényképeket, grafikákat, és a jövőben tartalmazhat videót, zenét és hangot. A webhely teljes tartalmát szerzői és / vagy adatbázis-jogok védik. Az ilyen tartalom, valamint a hozzá eredeti tartalom kiválasztása, koordinációja és továbbfejlesztése során mi, vagy licencadóink rendelkezünk szerzői és / vagy adatbázis-jogokkal. Tilos a tartalmat részben vagy egészben módosítani, közzétenni, továbbítani, átadásban vagy értékesítésben részt venni, származtatott műveket létrehozni, vagy bármilyen módon hasznosítani, kivéve a jelen feltételek betartásával vagy a megfelelő Creative Commons licenc használatával
A weboldal tartalma a Creative Commons Unported 3.0 Unported licenc (CC BY-NC-ND 3.0) alatt érhető el: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.hu

A műveket szabadon megoszthatod — másolhatod és terjesztheted a művet bármilyen módon vagy formában

Az alábbi feltételekkel:

Nevezd meg! — A szerzőt megfelelően fel kell tüntetned, hivatkozást kell létrehoznod a licencre és jelezned ha a művön változtatást hajtottál végre. Ezt bármilyen ésszerű módon megteheted, kivéve oly módon ami azt sugallná hogy a jogosult támogat téged vagy a felhasználásod körülményeit.

Ne add el! — Nem használhatod a művet üzleti célokra.

Ne változtasd! — Ha átdolgozod, átalakítod vagy tovább fejleszted az anyagot, akkor nem terjesztheted a módosított anyagot.

Nincsenek további megkötések — Nem szabhatsz meg más jogi vagy technológiai korlátozásokat melyek megakadályoznának bárkit abban hogy ezen licenc által engedélyezett bármely tevékenységeket folytassák.

„The Law Offices of Ákos Süle” és a „Süle Law Firm” a mi kereskedelmi neveink. Írásbeli beleegyezésünk nélkül nem használhatja ezeket a kereskedelmi neveket.
Linkeket talál wedoldalunkon mások által üzemeltetett webhelyekre. Az ilyen link használata azt jelentheti, hogy elhagyja webhelyünket, és nem vállalunk felelősséget a linkelt webhelyekért és azok tartalmáért.
A weboldal kezdőlapjára a következő feltételekkel hivatkozhat: ha nem távolítja el, nem módosítja vagy torzítja a logónkat; nem hoz létre keretet, szegélyt vagy más böngésző környezetet a webhely körül; nem sugallja azt, hogy a sajátjainkon kívül bármilyen terméket vagy szolgáltatást támogatnánk; nem hamisítja meg a velünk fennálló kapcsolatát, és nem mutat be hamis információkat rólunk; nem hivatkozik a weboldalra olyan oldalról, amely jogellenes tartalmú.
Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint visszavonjuk a webhelyre történő hivatkozás engedélyét.

Az Ön iránti felelősségünk

A webhelyen található információkat minden hozzáférési díj nélkül, ingyen bocsátjuk rendelkezésére. A webhelyet csak saját felelősségére használja.
A webhelyhez való hozzáférés ideiglenesen és előzetes értesítés nélkül felfüggeszthető a rendszer meghibásodása, karbantartása vagy javítása esetén, vagy más okból, saját belátásunk szerint.
Semmilyen felelősséggel nem tartozunk közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, nyereség, bevétel vagy goodwill elvesztéséért, amely a webhely használatából, a webhelyen található információkból vagy a webhely bármilyen okból történő ideiglenes felfüggesztéséből származik. Az alábbiak kivételével minden felelősségünk kizárt.
Felelősséget vállalunk olyan súlyos gondatlanságból eredő halálért vagy személyi sérülésért, amelyet a magyar törvények szerint nem zárható ki.
A webhelyen található információk nem az Ön egyedi igényeinek kielégítésére szolgálnak. Az ilyen információk nem jelentenek semmiféle jogi vagy üzleti vagy egyéb tanácsot vagy ajánlást, és ne támaszkodjon ezekre döntései meghozatalakor (vagy a döntés meghozatalától való tartózkodástkor). Lépjen velünk közvetlen kapcsolatba, ha jogi tanácsot keres.

Korlátozás a webhelyről

Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználókat saját belátásunk szerint véglegesen vagy ideiglenesen kizárjuk a webhelyről. Minden ilyen felhasználót értesíteni kell, és akkor nem próbálkozhat a weboldal használatával más néven vagy bármely más felhasználó útján.

Joghatóság és vitarendezés

A jelen feltételekre a magyar jogot kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy Ön milyen joghatósággal rendelkezik. Ön visszavonhatatlanul egyetért azzal, hogy a felhasználási feltételekből, azok alapján vagy azokkal kapcsolatban felmerülő viták rendezésére kizárólag a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal, és e célból az összes vitát visszavonhatatlanul a magyar bíróságok joghatósága elé terjeszti. A teljesítés helye Magyarország.
Nem vállalunk szavatosságot és garanciát arra, hogy a webhely vagy a rajta elérhető információk megfelelnek a magyar jogszabályoktól eltérő törvényeknek.

Általános

A jelen felhasználási feltételeket bármikor módosíthatjuk úgy, hogy közzéteszünk egy új változatot az weboldalon. Időnként ellenőriznie kell a webhelyet, hogy megismerkedjen az éppen hatályos feltételekkel.