Reklámjog és marketing jog

Reklám, marketing, promóciós kampányok

A reklámjoghoz és a marketing joghoz kapcsolódóan minden elképzelhető jogi kérdésben tanácsadást nyújtunk. Munkánk magában foglalja a reklámban elhangzó állítások vizsgálatát és megalapozását, a megállapodások kidolgozását és megtárgyalását, a brandelt e-kereskedelem jogi kérdéseit, a direkt marketing, reklámozás, a telemarketinggel kapcsolatos kérdések kezelését, a hírlevelek és engedélyen alapuló elektronikus levelek marketingjét és promóciós marketing kampányokat.

Emellett a szabályozott iparágak számára is kimagasló jogi szolgáltatásokat nyújtunk. Ügyvédjeink jól ismerik az e területeken felmerülő számos összetett jogi kérdést, beleértve az állami normákat, előírásokat, a GDPR-t, a szerzői jogokat, a védjegyeket és üzleti titkok jogát.

Online reklámozás

reklámjog ügyvéd
Fotó: Thought Catalog 

Európai Unió

Ügyvédi irodánk jogi támogatást nyújt az EU-ban mindenféle online termékbevezetéshez és marketing kampányhoz. Tapasztalataink vannak a nemzetközi és helyi piacokról, a közösségi médiáról.

Néhány kapcsolódó hirdetési jogi szolgáltatásunk


reklám média marketin ügyvédi iroda magyarország és németország
Fotó: Andrea Leopardi 

Promóciók áttekintése és szabályozási követelmények

A törvényeknek és a szabályozási követelményeknek való megfelelés elérése

Házon belüli képzés promóciós stratégiákról

Hirdetésben elhangzó állítások áttekintése és jogi megalapozása

Az alkalmazandó jogszabályoknak, önszabályozó szervezeteknek és legjobb gyakorlatoknak való megfelelés

Árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámban elhangzó állítások áttekintése

Képzés házon belüli jogi, marketing és termékfejlesztési csapatok számára

Ajándékkártyák és hűségprogramok

Feltételek, lejárat, felmondás

Kapcsolódó adózási kérdések

Ügynökségi és média megállapodások

Reklám, promóciók, közönségkapcsolatok (PR – public relations), rendezvénymarketing, ügynökségi megállapodások projektekhez

Médiaügynökségi és technológiai megállapodások, beleértve a média vásárlását, tervezését és elhelyezését; hirdetési szolgáltatások; célzott reklám; és felhőalapú platformok

Megállapodások a marketinggel és az e-kereskedelemmel kapcsolatban

Szponzorálás és hírességek

Hirdető által fejlesztett szórakoztató programok

Szponzorálás a sport, a zene, a televízió és a film területén

Hírességek termékpromóciós megállapodásai

Reklámjogi viták

Félrevezető és megtévesztő reklámozással kapcsolatos tisztességtelen versenyjogi perek

Amazon panaszok

Képviselet önszabályozó testületek előtt

A reklámozásban szerzői jogi és védjegyekkel kapcsolatos vitás kérdések

Reklámjog – marketing jog – GYIK

Megengedett a szponzorálás Magyarországon?

A nyilvános rendezvény szponzorának nevét, logóját, termékét vagy szolgáltatását nem lehet álcázott reklámnak tekinteni, feltéve, hogy a médiaszolgáltatónak nincs üzleti érdeke az ilyen megjelenés iránt, és a megjelenés módja nem ad indokolatlan hangsúlyt a szponzornak.

Szükség van a promóciós játékok engedélyezésére Magyarországon?

A szerencsejátékról szóló törvény alapján a promóciós játékokhoz nincs szükség engedélyre. Ha azonban egy promóciós esemény áruk vagy szolgáltatások vásárlásához kapcsolódik, akkor az állami adóhatóságot – mint felügyelő hatóságot – legalább tíz nappal előre értesíteni kell.

Mikor nem szükséges az értesítés Magyarországon promóciók / játékok esetén?

A vásárlásho kötött promóciók esetén (pl. csak egy kérdőív kitöltése) nincs szükség értesítésre. A részvételnek ingyenesnek kell lennie, mert ha a vásárlónak a vásárolt áruk értékén kívül mást kell fizetnie, hogy bekerüljön a véletlenszerű sorsolásba, az szerencsejátéknak minősül, és mint ilyen, az adóhatóság engedélye szükséges.

Szüksége van-e engedélyre a szerencsejátékhoz Magyarországon?

Yes, it must be authorized by the tax authority.