Felhasználási feltételek

HATÁLY: 2021. JANUÁR 1-től

Ezek a feltételek a Süle Ügyvédi Iroda, Budapest, Magyarország („mi” vagy „mi”) webhelyének használatára vonatkoznak:

A weboldal használata a jelen feltételek szerint
A weboldal (a „Webhely”) bármilyen használata, valamint a webhelyről származó információk letöltése, másolása vagy egyéb felhasználása az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételek (a „Feltételek”) mellett történhet.
A Webhely bármely részéhez való hozzáféréssel úgy kell tekinteni, hogy teljes mértékben elfogadta ezeket a Feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen Feltételekkel, azonnal fel kell hagynia a Webhely használatával.
A Feltételek áttekintése és elfogadása céljából kinyomtathatja és megőrizheti ennek másolatát. A Feltételek egy jogi megállapodás Ön és köztünk, és csak beleegyezésünkkel módosítható. Fenntartjuk a jogot, hogy a Feltételeket saját belátásunk szerint megváltoztassuk, módosítva azt a Webhelyen.

Tiltott felhasználások
A webhelyet kizárólag törvényes célokra használhatja. Nem használhatja a Weboldalt:

  1. Bármely kéretlen vagy jogosulatlan reklám- vagy promóciós anyag, vagy bármilyen hasonló kérés (spam) bármilyen formájának továbbítása vagy elküldésének előkészítése.
  2. Olyan adat szándékos továbbításához, amely vírusokat, trójai falovakat, férgeket, billentyűleütés megfigyelést, kémprogramokat, reklámprogramokat vagy bármilyen más káros programot vagy hasonló számítógépes kódot tartalmaz, amely hátrányosan befolyásolja bármely számítógépes szoftver vagy hardver működését.

Az információk pontossága és a felelősség kizárása
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Weboldalon minden információ pontos legyen. Ha pontatlan információt talál a webhelyen, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
A Weboldalon nekünk küldött információkat közzétehetik a Webhelyen, ezért bárki megtekintheti őket a világ minden tájáról. Ön elfogadja, hogy bármilyen információt küld is a Weboldalon, Ön szavatolja, hogy az információk pontosak és nem sértik senki más jogait, és nem rágalmazó, obszcén, fenyegető, sértő, visszaélő, jogsértő jellegűek és nem sértik harmadik felek jogait.
Mielőtt támaszkodna a Weboldalon található információkra, ellenőriznie kell azokat.
Nem szavatoljuk, hogy a Weboldalon található információk pontosak vagy naprakészek, illetve teljesek, és nem vállalunk felelősséget a pontatlan vagy téves információk által okozott károkért. A jelen Feltételekben leírtakon kívül nem vállalunk felelősséget és nem vállalunk szavatosságot a Webhellyel és annak tartalmával kapcsolatban, a törvény erejéig a felelősséget a legteljesebb mértékben kizárjuk.

Szerzői jog
Ez a webhely szerzői jogi anyagokat, kereskedelmi neveket és egyéb védett információkat tartalmaz, beleértve, de nem kizárólag, szöveget, szoftvert, fényképeket, grafikákat, és a jövőben tartalmazhat videót, zenét és hangot. A Webhely teljes tartalmát szerzői és / vagy adatbázis-jogok védik. Az ilyen tartalom, valamint a tartalom kiválasztása, elrendezése és továbbfejlesztése során mi, vagy licencadóink rendelkezünk a szerzői és / vagy adatbázis-jogokkal. Tilos a tartalmat részben vagy egészben módosítani, közzétenni, továbbítani, átadásban vagy értékesítésben részt venni, származékos műveket létrehozni, vagy bármilyen módon kihasználni, kivéve a jelen Feltételekben írtak szerint.
A weboldal tartalma a Creative Commons 3.0 Unported licenc alatt érhető el (CC BY-NC-ND 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.hu

A műveket szabadon
Megoszthatod — másolhatod és terjesztheted a művet bármilyen módon vagy formában

Az alábbi feltételekkel:
Nevezd meg! — A szerzőt megfelelően fel kell tüntetned, hivatkozást kell létrehoznod a licencre és jelezned ha a művön változtatást hajtottál végre. Ezt bármilyen ésszerű módon megteheted, kivéve oly módon ami azt sugallná hogy a jogosult támogat téged vagy a felhasználásod körülményeit.

Ne add el! — Nem használhatod a művet üzleti célokra.

Ne változtasd! — If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.

Nincsenek további megkötések — Nem szabhatsz meg más jogi vagy technológiai korlátozásokat melyek megakadályoznának bárkit abban hogy ezen licenc által engedélyezett bármely tevékenységeket folytassák.

Felmentés – A fenti feltételek bármelyike alól felmentést kaphat a szerzői jog jogosultjától.
Közkincs – Ha a mű vagy annak bármely eleme az alkalmazandó jogszabályok szerint nyilvánosan hozzáférhető, a licenc ezt a státuszt semmilyen módon nem befolyásolja.
Egyéb jogok – A licenc a következő jogok egyikét sem érinti:
A tisztességes kereskedelemhez vagy a tisztességes használathoz fűződő jogok, vagy más alkalmazható szerzői jogi kivételek és korlátozások
A szerző erkölcsi jogai;
Jogok, amelyeket más személyek magához a műhöz vagy a mű felhasználásához fűzhetnek, például a nyilvánossághoz vagy a magánélethez fűződő jogok.
Megjegyzés – Bármely újrafelhasználás vagy terjesztés esetén világosan meg kell adnia másoknak a mű licencfeltételeit

„Süle Ákos Ügyvédi Irodái” és „Süle Ügyvédi Iroda” kereskedelmi nevek. Írásbeli beleegyezésünk nélkül nem használhatja ezeket a kereskedelmi neveket.
Hipertextes linkeket nyújthatunk más, más emberek vagy szervezetek által üzemeltetett webhelyekre. Az ilyen linkek használata azt jelenti, hogy elhagyja Webhelyünket, és nem vállalunk semmilyen felelősséget a linkelt webhelyekért.
A webhely kezdőlapjára a következő feltételekkel hivatkozhat: ha nem távolítja el, nem módosítja vagy torzítja a logónkat; nem hoz létre keretet, szegélyt vagy más böngésző környezetet a Webhely körül; Ön nem állítja, hogy a sajátjainkon kívül bármilyen terméket vagy szolgáltatást támogatunk; nem hamisítja meg a velünk való kapcsolatát, és nem mutat be hamis információkat rólunk; nem hivatkozik olyan webhelyről, amely nem az Ön tulajdonában van; az Ön weboldala nem tartalmaz sértő, ellentmondásos tartalmat, nem sérti harmadik fél jogait, és megfelel a hatályos jogszabályoknak.
Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint visszavonjuk a Webhelyre történő hivatkozásra vonatkozó engedélyt.

A mi felelősségünk
Az ezen az oldalon található információkhoz ingyenes a hozzáférés. A Honlapon a megadott információkért nem vállalunk felelősséget.
Rendszerhiba, karbantartás vagy javítás esetén, vagy más okból, saját belátásunk szerint, ideiglenesen és előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük a webhelyhez való hozzáférést.

Semmilyen esetben nem vagyunk felelősek semmilyen közvetlen, közvetett vagy következményes kárért, nyereség, bevétel vagy goodwill elvesztéséért, amely a Webhely használatából, a Webhelyen található információkból vagy a Webhely bármilyen okból történő ideiglenes felfüggesztéséből származik. Minden felelősségünk kizárt.

A Weboldalon található információk nem az Ön egyedi igényeinek kielégítésére szolgálnak. Az ilyen információk nem jelentenek semmiféle tanácsot vagy ajánlást, és nem javasolt rájuk támaszkodni bármilyen döntés meghozatalakor (vagy a döntéstől való tartózkodásától). Kérjen közvetlenül tanácsot tőlünk.

Korlátozások
Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint véglegesen vagy ideiglenesen kitiltsunk felhasználókat a Webhelyről. Minden ilyen felhasználót értesíteni kell, és ezután nem kísérelheti meg a Weboldalt más néven vagy bármely más felhasználó útján használni.

Joghatóság és vitarendezés
A jelen Feltételekre Magyarország jogszabályi alkalmazandók, függetlenül attól, hogy Ön hol van. Ön visszavonhatatlanul egyetért azzal, hogy a Feltételekből, azok alapján vagy azokkal kapcsolatban felmerülő viták rendezésére kizárólag a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal, és e célból az összes vitát visszavonhatatlanul a magyar bíróságok joghatósága elé terjesztik. A teljesítés helye szintén Magyarország.
Nem vállalunk garanciát vagy szavatosságot arra, hogy a Honlap vagy az azon elérhető információk megfelelnek a magyar jogszabályoktól eltérő törvényeknek.

Záró rendelkezések
Amennyiben nem érvényesítünk egy jogot, az nem eredményezi a jogról való lemondást.
Nem ruházhatja át a jelen Feltételek szerinti jogait.
A jelen Feltételeket bármikor módosíthatjuk azzal, hogy közzéteszünk egy új változatot a Webhelyen. Időnként ellenőriznie kell a Webhelyet, hogy megismerkedjen az éppen hatályos feltételekkel.